خط توليد رب گوجه فرنگي

 

بخش رب و پوره ميوه                                                      

ماشين آلات خط رب گوجه فرنگي و پوره ميوه بسيار به يكديگر نزديك بوده و در بعضي موارد مي توان به صورت يكسان استفاده نمود.

ماشين آلات خط رب گوجه فرنگي :  

1- دستگاه شستشو و سورتينگ گوجه فرنگي

دستگاههاي سورت داراي انواع مختلف بوده ولي آنچه در سورت گوجه فرنگي و ميوه جاني چون گلابي ‍،‌‌ سيب ،‌ هلو استفاده ميگردد از نوع روليكي آن (يعني سيستم كانواير روليك مي باشد)كه مي بايست قسمتي كه در ارتباط با ميوه يا گوجه فرنگي است از جنس استنلس استيل و يا از جنس آلومنيوم باشد. در ساخت دستگاه سورتينگ مذكور مي بايست به بسياري از نكات توجه داشت كه بتوان حداكثر راندمان را از سيستم گرفت و نيز مانع از فرسودگي زودرس دستگاه شد ذيلاًچند نمونه از دستگاههاي ساخت اين واحد را خدمتتان ارائه مي گردد چنانچه مورد درخواستي در جدول ذيل نباشد حسب سفارش طراحي و ساخته خواهدشد.

مشخصات :

مدل

طول(m)

عرض
(m)

ارتفاع
(m)

جنس بدنه

جنس روليك

توان
مصرفي

تناژدر24
ساعت

زمان تحويل

كنترل دورالكترونيكي

Ifbr

5/7

1/1

65/1

آهني پروفيل فابريك

آلومنيوم

3kw

250

45

ندارد

Sfbr

5/7

1/1

65/1

استيل پروفيل فابريك

آلومنيوم

3kw

250

45

ندارد

Rcai

8

6/1

3/2

آهني پروفيل فابريك

آلومنيوم

5.5kw

700

60

ندارد

Rcas

8

6/1

3/2

استيل

آلومنيوم

5.5kw

700

60

ندارد

Rcss

8

6/1

3/2

استيل پروفيل فابريك

استيل

7.5kw

1000

70

دارد

 

- دستگاه خردكن

دستگاههاي خردكن داراي انواع مختلفي بوده ولي براي گوجه فرنگي از نوع شانه اي و يا ديسكي استفاده ميگردد كه نوع شانه اي ضمن اينكه جهت گوجه فرنگي استفاده مي شود براي خردكردن ميوه هاي نسبتاًسفت مثل سيب گلابي حتي چقندر نيز قابل استفاده ميباشد ذيلاًدو نوع از خردكن هاي ساخت اين واحد خدمتتان ارائه ميگردد چنانچه مورد درخواستي در جدول ذيل نباشد حسب سفارش طراحي و ساخته خواهدشد.

مشخصات :

مدل

طول
(cm)

عرض
(cm)

ارتفاع(cm)

جنس بدنه

سيستم
تيغ

توان مصرفي

گيربكس

تناژدر ساعت

زمان تحويل

PTK1

80

30

60

استيل

شانه اي جوشي

2.2kw

ندارد

250

25

PTK2

80

30

60

استيل

شانه اي يك تيكه

2.2kw

دارد

250

25

PTK3

50

80

40

استيل

ديسكي

1.5kw

ندارد

250

25

- منوپمپ :

پس از عمليات خردكردن مي بايست گوجه (ميوه )خرد شده جهت پيش پزي به داخل دستگاه پيش پزبرده شده در آنجا حرارت داده شود تا مرحله پيش پزي گوجه فرنگي انجام پذيرد كه اين امر توسط پمپ غليظ كشي به نام منوپمپ استفاده ميگردد .

- پري هيتينگ :

پري هيتينگ در گوجه فرنگي به دو صورت انجام ميپذيرد:

1-هات بريك  Hot Break

2-كلدبريكCold Break   

تفاوت اين دو شيوه پيش پزي فقط در ميزان حرارتي است كه به گوجه فرنگي داده مي شود.

 1-هات بريك :

همانگونه كه از اسم آن مشخص است در اين شيوه گوجه فرنگي با دماي بين 90تا95 درجه پيش پزي مي گرددكه اين امر باعث شل شدن كامل بافت گوجه فرنگي شده لذا در هنگام صاف شدن مقداري از بافت ميوه ويا گوجه فرنگي همراه با آب آن جداشده(اصطلاحاً گفته ميشود ويسكوزيته آن بالاتر مي باشد) كه طبعاً رب توليدشده باويسكوزيته بالاتري خواهد بود با توجه به اينكه گوجه فرنگي مي بايست در دماي بالاتري 90الي 95درجه پيش پزي شود لذا بايد توجه داشت كه در اين دما ممكن است دچار سوختگي شويم بدين جهت عامل سوختگي را بايد از سيستم حذف و يا كمرنگ نمود كه اين عمل با مخزن خلا(از جنس استنلس استيل )جهت كاهش حبابهاي موجود در گوجه خرد شده انجام مي پذيرد .سيستم حرارت دهي هات بريك مانند اغلب مبدلهاي صنايع غذايي حرارت دهي غيرمستقيم از نوع   shell & tube مي باشد .با توجه به اينكه مبدل ازنوع  shell & tubeاست لذا جهت ايجاد جريان از يك دستگاه پمپ سانتريفوژتمام استيل استفاده ميگردد .با توجه به موارد يادشده معمولاًدستگاههاي پيش پز هات بريك نسبتاًگرانقيمتتر از انواع ديگرميباشد ذيلاًمشخصات سه نوع از دستگاههاي پيش پز هات بريك ساخت اين واحد خدمتتان ارائه ميگردد چنانچه مورد درخواستي در جدول ذيل نباشد حسب سفارش طراحي و ساخته خواهدشد.

مشخصات :

مدل

طول

عرض
 

ارتفاع
 

جنس بدنه

تعداد مخزن

سيستم كنترل

نوع پخت

توان مصرفي

تناژ
ton/d

زمان تحويل

سيستم وكيوم

Pth1

5/6

8/1

2/3

استيل

2 مخزن

On & off

Hot

22kw

450

60روز

دارد

Pth2

5/6

8/1

2

استيل

-----

On&off

Hot

22kw

350

60روز

ندارد

Pthc

5/6

8/1

2

استيل

2 مخزن

Online

Hot&
cold

22kw

500

70روز

دارد

2-كلدبريك

   همانگونه كه ازنام آن پيداست , پيش پزي( preheating ) در اين روش در دماي پايين تري نسبت  به روش قبلي (hot break)انجام مي پذيرد(در دماي 75درجه ) بنابرين با توجه به پائين بودند ماي پيش پزي لذا نياز چنداني به سيستم وكيوم جهت جلوگيري از سوختگي ندارد و نيز با توجه به دماي پايين عمليات پري هيتينگ بافتهاي گوجه فرنگي از صافي عبور نكرده در نتيجه آب گوجه فرنگي ونيز رب بدست آمده از ويسكوزيته كمتري برخوردار مي باشد. دستگاه پيش پز كلدبريك همانند ساير مبدلها صنايع غذايي به صورت shell & tube منتها به صورت  سري مي باشد. از آنجا كه در  4 از7دستگاههاي كلدبريك مصالح كمتري استفاده ميگردد لذا قيمت آنها نسبت به هات بريك بسيار ارزان تر مي باشد ذيلاًچند نمونه از دستگاههاي ساخت اين واحد خدمتتان ارائه ميگردد.

مشخصات :

مدل

طول

عرض

ارتفاع

جنس بدنه

سيستم كنترل

نوع پخت

تنازدر24ساعت

زمان تحويل

PTC1

3/6

8/0

3/1

آهني

On & off

Cold

250

45

PTC2

3/6

8/0

3/1

استيل

On & off

Cold

250

45

- صافي

پس از عمليات پري هيتينگ preheating گوجه فرنگي به صورت پالپ pulp درآمده كه ميبايست آب آن جدا شود كه اين عمل توسط دستگاه صافي انجام مي پذيرد صافيها انواع مختلفي داشته ولي اساس كار آنها يكسان است از انواع صافي مي توان صافي روتاري با دور كم و يا صافيهاي توربو با دورهاي rpm900 الي rpm 1400 را نام برد.

 

- مخزن آب گوجهفرنگي(Juice Tank): 

پس از جدا سازي آب گوجه(ميوه) آن را به مخزن جهت تغليظ هدايت كرده كه از اين مخزن جهت شارژ دستگاه تغليظ استفاده مي گردد چون ممكن است بلافاصله از آب گوجه فرنگي توليد شده استفاده نگردد لذا ميبايست در مخزن نگهداري گردد مخازن آب گوجه فرنگي از جنس استنلس استيل بوده و جهت جلوگيري از ته نشين شدن (دو فازشدن) آب  و جلوگيري از كف بهتر  است كه داراي همزن باشد ذيلاً چند نمونه از مخازن مورد استفاده در خط رب خدمتتان ارائه ميگردد در صورت كه مورد درخواستي در جدول زير نباشد حسب سفارش طراحي و ساخته خواهد شد.

مشخصات :

ارتفاع

قطر

ظرفيت

ميكسر

درب بسته

توان مصرفي

متناسب با خط

4/2

2/1

2200lit

ندارد

ص

------

200تن در 24ساعت

4/2

2/1

2200lit

دارد

ص

2/2kw

200تن در 24ساعت

8/2

3/1

3200lit

ندارد

ص

------

300الي250

8/2

3/1

3200lit

دارد

ص

3kw

300الي250

 - تغليظ كننده كانتينيوس:(Continues)

منظور از تغليظ كننده كانتينيوس اين است كه آب گوجه فرنگي مداوم به دستگاه شارژ و رب از قسمت ديگر دستگاه خارج ميگردد به اين نوع تغليظ كننده كانتينيوس (مداوم)گفته ميشود. ساختار كلي دستگاههاي تغليظ كننده كانتينيوس بدين ترتيب است كه آب گوجه فرنگي توسط پمپ سانتريفوژنسبتاًقوي از داخل مبدل حرارتي از نوع SHELL&TUBE عبور  كرده و دماي آن افزايش ميابد و پس از عبور مبدل وارد بدنه تحت خلا نسبي (بول )گشته و چون فشار پايين است لذا شروع به جوش مي نمايد دستگاههاي تغليظ كننده كانتي نيوس بسته به تعداد بدنه و مبدل (روشوفر) و ابعاد و اندازه مبدل هاي تحت خلا نسبي داراي ظرفيت هاي مختلفي هستند به هر بدنه و مبدل حرارتي (روشوفر)مربوطه يك مرحله ياEFFECT گفته مي شود. و تعداد مراحل درتناژدستگاهها نيز موثر است در تغليظ كننده كانتي نيوس دو يا سه مرحله اي غالباًبه يك مرحله (EFFECT) يا بخار مستقيم و ساير مراحل از بخار غيرمستقيم (بخار توليدشده از مرحله ماقبل)تامين انرژي مي نمايد كه بدين سبب دستگاههاي كانتي نيوس مصرف بخار كمتري نسبت به تغليظ كننده بچ (در ظرفيت يكسان )دارند. ذيلاًچند نمونه از دستگاههاي تغليظ كننده ساخت اين واحد خدمتتان ارائه ميگردد و چنانچه مورد درخواستي در جدول ذيل نباشد حسب سفارش طراحي و قابل ساخت خواهدبود.

مشخصات :

مدل

طول

عرض

ارتفاع

تعداد بدنه

توان مصرفي

ظرفيت

مدت ساخت

EC1F100

5/4

3

11

1

Kw 78

100-80

60روز

EC 2F140

8

3

11

2

Kw 116

170-140

75روز

EC 2F200

8

3

12

2

Kw 150

200-250

90روز

EC 2F250

12

5/3

12

3

Kw 160

250-300

90روز

 - تغليظ كننده بچ :  Batch

دستگاه بچ از يك، دو يا سه بدنه (بول)و يك مبدل حرارتي به صورت shellكه در ته (3/1 انتهايي )قرار دارد تشكيل شده است جهت جلوگيري از سوختگي رب در قسمت مبدل دستگاه مجهز به سيستم همزن پارويي در قسمت يادشده مي باشد. با توجه به لزوم تغليظ در دماي پايين بجهت كيفيت بيشتر در توليد لذا سيستم تحت خلا كار كرده تا دماي جوشش پايين آيد لذا تغليظ بچ  بجز پمپها و مبدل shell & tube ساير متعلقات دستگاه تغليظ كننده كانينيوس را دارا مي باشد.

از اين دستگاه جهت تغليظ آب گوجه فرنگي و يا ترقيق رب با بريكس بالا استفاده ميگردد

مشخصات :

مدل

طول (متر)

عرض(متر)

ارتفاع
 (متر)

قطربدنه تغليظ

تعدادبدنه
تغليظ(efect)

جنس كندانسور

توان مصرفي

تنازدستگاه

IEB45

6

5/2

5

140سانت

دوتايي

آهني

Kw 35

45

SEB45

6

5/2

5

140سانت

دوتايي

استنلس استيل

Kw 35

45

IEB50

8

2/3

5

150سانتي

دوتايي

آهني

Kw  40

50

SEB50

8

2/3

5

150سانتي

دوتايي

استنلس استيل

Kw  40

50

-پاستوريزاتور(: ( pasteurizator

پس ازتوليدبااستفاده ازاين دستگاه رب راپاستوريزاتورشده ونيزاين دستگاه ازنوع مبدل shell & tube بوده كه لوله هاي آن درچهارمسيررفت وبرگشت قراردادرندسيستم حرارتي توسط مخزن مبدل كه به روش تزريق بخارتامين حرارت مي كندكارمي نمايد.جهت انتقال رب ازمخزن نمك زني به پاستوريزاتوراز يك دستگاه منوپمپ استفاده ميگردد.ضمنامخزن نمك زني نيزداراي همزن مي باشد.

مشخصات :

تعداد
پوسته

تعداد
اكسپنشن

تعدادرفت وبرگشت

مقطع لوله

طول (متر)

عرض (متر)

ارتفاع
(متر)

جنس بدنه ومخزن

نوع كنترل بخار

زمان تحويل

1

2

4

گردد

2/3

6/0

1/1

استيل

Online

60روز

1

2

4

گردد

2/3

6/0

1/1

استيل

On&off

60روز

1

2

4

گردد

2/3

6/0

1/1

آهني

On&off

60روز

-تونل پخت ،پاستوريزاتورقوطي(Can Pasteurizator) :

پس ازبسته بندي رب درقوطي مي بايست قوطي هارااستريل نمودبراي اين كارازتونل پخت (اتوكلاوعبوري )استفاده مي شودكه داراي انواع مختلف مي باشدولي اساس كاركليه دستگاههايكسان مي باشدتفاوتها درقسمت هاي كانوايرونحوه تبديل حرارت بوده كه سيستمهاي كانوايرعبارتندازكانوايرزنجيري كانوايربه صورت ناوداني كانوايربه صورت خشابي ودردوصورت اول قوطي ثابت بوده وآب سردوياگرم بروي آن دوش مي شودولي درتونل هاي خشابي قوطي به بغل مغلتدوخشابهاوظيفه تامين نيروي لازم جهت غلتش رافراهم مي سازدوقوطي مسيرآب داغ رابه صورت غرقابي ومسيرآب سرد رابه صورت دوش وغرقابي طي مي نمايدحركت غلطشي قوطي باعث مي شودگرماكاملابه تمام نقاط رسيده وعمليات استريل به طوركامل انجام پذيردلذاراندمان تونل هاي خشابي به مراتب بالاترازسايرتونل هاي ديگربه چشم مي خورددرتونل هاي خشابي جهت صرفه جويي درفضادستگاه به صورت دوطبقه ساخته شده كه ارتفاع طبقه اول به اندازه اي است كه علاوه برامكان عبورومرورمحلي جهت دپوي موقت قوطي هامي باشد.ذيلامشخصات چندنوع ازتونلهاي پخت ساخت اين شركت خدمتتان ارائه ميگرددچنانچه مورددرخواستي درجدول زيرنباشدحسب سفارش طراحي وقابل ساخت خواهدبود.

 مشخصات :

مدل

طول (متر)

عرض (متر)

ارتفاع

(متر)

نوع كانواير

تعداد

طبقه

توان مصرفي

kw

جنس بدنه

نوع كنترل بخار

ظرفيت قوطي

1در روز

زمان تحويل

دوشي

16

6/1

5/1

ناوداني

يك

2/2

آهني

On & Off

60000

60 روز

دوشي

16

6/1

5/1

ناوداني

يك

2/2

تمامااستيل

On & Off

60000

65 روز

دوشي

18

1/2

5/1

ناوداني

يك

3

آهني

On & Off

70000

60 روز

دوشي-غرقابي

18

2/2

5/3

خشابي

دو

3

آهني

On & Off

100000

70 روز

غرقابي 

22

6/1

4/1

خشابي

يك

3

آهني

------

 60000

50 روز

 

فرایند  تولید رب :


 
گواهینامه ها