خط تولید آب گیر انار
دستگاه جداکننده بذر انار
روغن هسته انار با پرس کردن سرد دانه های انار به دست می آید. این روغن به زیبایی کهرباست و بوی مطبوع میوه ای دارد.روغن هسته انار بسیار مغذی است و برای اهداف درمانی و زیبایی به صورت موضعی بر روی پوست و به صورت خوراکی مصرف دارد.
حال سوال اینجاست که چگونه هسته انار را جداسازی کنیم تا روغن آن را بدست آوریم؟
شرکت ماشین سازی پیمان توس دستگاه مکمل برای دستگاه دون گیر انار طراحی و ساخته است تا این فرآیند جداسازی را انجام دهد.
دستگاه فوق تماماً از استیل ضد زنگ ساخته شده است و قادر است تمام محصول تولید شده در دستگاه دون گیر انار را با کیفیت بسیار مطلوب عمل جداسازی هسته های انار را انجام دهد.
هسته جدا شده از این دستگاه هم قابل مصرف در روغن گیرها می باشد که هم ارزش ریالی بسیار داشته و هم ارزش درمانی و زیبایی و یا آنکه هسته جدا شده را به عنوان بزر انار مورد استفاده قرار گیرد.


 
گواهینامه ها