اخبـــار
دسته بندي
  خط تولید قند خشابی
این شرکت اولین و تنهاترین تولید کننده خط قند خشابی در ایران واینک اولین صادر کننده انحصاری خط خشابی به کشورهای همسایه

۱۳۹۱/۱۱/۴ :تاريخ


 
گواهینامه ها